Kwaliteitsborging binnen de installatiesector

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle regelingen van de stichtingen KvINL en Sterkin ondergebracht in de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling zorgt dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de bedrijven in de branche waarbij de kosten niet verder stijgen en in de toekomst zelfs kunnen dalen. Het uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.
Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben zowel de installatiebranche als ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen. Marktpartijen willen snel duidelijkheid over het doel en de reikwijdte van de certificatie- en erkenningsregelingen die aan kwaliteitsborging ten grondslag liggen.