Zon&Co krijgt Zonnekeur

Zon&Co mag per vandaag het “Zonnekeur” keurmerk voeren.
De jarenlange ervaring met het adviseren, ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie in combinatie met het Zonnekeur keurmerk geven garantie voor een betrouwbare en deskundige leverancier.

Het Zonnekeur keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor zonne-energie installatiebedrijven. Het keurmerk stelt hoge eisen aan de opleiding en deskundigheid van de medewerkers van Zon&Co. Ook het ontwerp en de installatie moeten voldoen aan strikte eisen welke steekproefsgewijs wordt gecontroleerd door het keurmerk. Als klant heeft u het voordeel dat alle fasen in uw aanvraag zorgvuldig en met kwaliteit worden doorlopen en worden teruggekoppeld aan u.

Het bedrijf wordt op regelmatige basis aan een audit onderworpen om te controleren of alles installatie-technisch en administratief correct is verwerkt.

Het zonnekeur is een vrijwillig keurmerk die de klanten zekerheid geeft dat hun zonne-energie systeem op een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande wijze is ontworpen en geplaatst. Ook de garanties en systeem specificaties worden in de documentatie opgeleverd zodat u ook na 10-20 jaar uw gegevens beschikbaar heeft bij verkoop van uw huis of uitbreiding van uw systeem.

Met het Zonnekeur zet Zon&Co een nieuwe stap in het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zonne-energiesystemen. Naast het toepassen van hoogwaardige panelen, omvormers en overige materialen is ook het realisatieproces aantoonbaar van hoge kwaliteit. Voor ons komt de duurzaamheid hier tot uiting omdat het belangrijk is dat uw systeem ook na 25 jaar nog werkt en onder houdbaar is.