Holland Solar wil dat alleen erkende installateurs ‘zonnedaken’ aanleggen

Om brand door zonnepanelen te voorkomen wil Holland Solar dat uitsluitend erkende installateurs zonnedaken aanleggen, dat wil zeggen daken waarbij de zonnepanelen tevens als dakbedekking fungeren. Ook zou verplicht een brandwerende laag onder de zonnepanelen moeten worden aangebracht.

Holland Solar wil daartoe een wijziging van het Bouwbesluit, waarin deze verplichtingen dus zouden moeten worden vastgelegd. Holland Solar moet het gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken nog aangaan om deze wijziging doorgevoerd te krijgen.

Aanleiding voor de wens van Holland Solar is het onderzoek van TNO naar brand door zonnepanelen, dat eerder dit jaar werd gepubliceerd. TNO onderzocht destijds 27 incidenten, waarvan één derde plaats had bij in-dak PV-systemen, systemen dus waarbij zonnepanelen tevens dakbedekking zijn. Schade-experts waar TNO destijds mee sprak schatten dat in-dak systemen zelfs 80% tot 90% van de schadegevallen voor hun rekening nemen.

Het gebeurt dat dergelijke systemen worden aangelegd door dakdekkers die geen specialistische kennis hebben van elektrische systemen, zegt Amelie Veenstra van Holland Solar. Er ontstaat daardoor met name een risico dat verbindingen tussen onderdelen van het systeem niet veilig worden aangelegd, bijvoorbeeld omdat stekkers worden gebruikt van verschillende merken die niet goed op elkaar aansluiten. Als verbindingen niet goed zijn aangelegd kan de temperatuur te hoog oplopen. De wens van Holland Solar is dat voortaan alleen erkende installateurs van zonnepanelen nog deze elektrische systemen mogen aanleggen.

Een tweede verplichting die in het bouwbesluit moet worden opgenomen is dus het aanbrengen van een brandwerende laag tussen het houten dak en de zonnepanelen. Daarmee worden risico’s verkleind mocht er toch iets mis gaan met het elektrische systeem. Ook TNO wees destijds al op grotere risico’s door het ontbreken van een dergelijke laag.

Dit artikel is gepubliceerd in Energeia op 18 november 2019