Zonnekeur Installateur

Een overzicht van bedrijven die als installateur het Zonnekeur mogen voeren, vindt u hier. Elke Zonnekeur-installateur voldoet aan een groot aantal strenge criteria, die zijn samen te vatten in drie onderdelen; vaardigheid, bedrijfsvoering en producten.

Vaardigheid

De installateur is erkend door InstallQ. Deze erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebieden van het vak: van de theoretische kennis over werking en rendement van zonne-energie tot en met montage op het dak en aansluiting op lichtnet of waterleiding. Examens op dit gebied worden afgenomen door exameninstituut CITO.

Bedrijfsvoering

De installateur houdt zich aan geldende normen en voorschriften. Daaronder vallen ook normen voor veiligheid van de opgeleverde installatie. Hij houdt een degelijke administratie bij van elke installatie, zodat eventuele problemen later goed op te sporen zijn.

Producten

De installateur levert producten van aantoonbare kwaliteit. De kwaliteit van zijn producten is door uniforme productspecificaties vergelijkbaar en toetsbaar. Hij biedt minimaal 5 jaar garantie op de geleverde materialen. Op het werk van de installateur is de garantie conform de bepalingen van Techniek Nederland (18 maanden op het werk en 3 jaar op de capaciteit). Hij voorziet de klant van een duidelijk opleverformulier en alle relevante garantiebepalingen.

Handhaving

Goede handhaving is van essentieel belang voor de betrouwbaarheid van Zonnekeur. Er wordt daarom met regelmaat getoetst of de certificaathouder voldoet aan de beoordelingsrichtlijn.
Elke twee jaar wordt een administratieve controle uitgevoerd en een controle van een gerealiseerde installatie. Bij voorkeur wordt eerst een administratieve controle uitgevoerd en in het opvolgende jaar een installatiecontrole.

Bent u een installateur en wilt u meer weten over het verkrijgen van het Zonnekeur? Dan vindt u alle informatie op de  website van Duurzame Energie prestatie Keur